Service Charge Details / Servisní poplatek

As we use external cleaning company Service charge at 18 EUR per studio per stay is added to each booking for cleaning, towels, bedding, electricity, water and internet.

If you are making reservation via booking.com, this service charge can be seen couple of times before you confirm whole booking - as you can see on screenshots below.

_________________________________________________________________________________________________________

Jelikož využíváme externí úklidovou firmu, servisní poplatek ve výši 490 Kč za studio a pobyt je účtován ke každé rezervaci. Tento polatek zahrnuje služby jako úklid studia, ručníky, povlečení, elektřina, voda a internet.

Pokud si děláte rezervaci prostřednictvím portálu booking.com, tento poplatek je zmiňován hned v několika krocích, dříve než finálně svou rezervaci potvrdíte - jak můžete vidět níže.

STEP 1 / Krok 1

STEP 2 / Krok 2

We ACCEPT Paypal Payments